Meny Hjälp Kunskapscenter
SE

Cialis

Cialis är ett läkemedel för män som används för att behandla erektionsproblem. Den aktiva ingrediensen är Tadalafil som vidgar blodkärlen och därför förbättrar blodflödet. Cialis är en behandling mot erektionsproblem med längre verkan jämfört med andra behandlingar som oftast är effektiva i endast 4 till 6 timmar. Den genomsnittliga verkan för Cialis varar mellan 20 och 36 timmar, det är därför den har fått smeknamnet 'helgpillret'.

Medicinskt granskad av G.L. Merkens den 17 december 2018

Tablet
Styrka
Delar
Fullständig kr1597.74
Leveranstid 24 timmar efter läkares godkännande
 • Produktinformation

  Vad är Cialis och vad används det till?

  Cialis är en väldigt effektiv behandling mot erektionsproblem som tas i kapselform. Kapslarna finns tillgängliga i olika doser av 5mg, 10mg eller 20mg.

  Cialis är till för män som inte kan få en erektion under sexuell aktivitet eller som inte klarar att bibehålla erektionen på ett effektivt sätt. Dessa problem kan uppstå då den manliga erektionsförmågan gradvis avtar vid hög ålder.

  Dessutom kan detta tillstånd orsakas av sjukdomar såsom diabetes, prostata- eller hormonella besvär och hjärt- och kärlsjukdom.

  Psykologiska problem såsom stress, ångest eller depression kan också orsaka erektionsproblem. Samma typ av problem kan också uppstå på grund av vissa läkemedel eller överdriven konsumtion av alkohol eller droger.

  Hur fungerar Cialis?

  Cialis finns tillgängligt I flera doser. Cialis 10mg och Cialis 20mg kapslar kan tas oralt vid behov när man inväntar sexuell aktivitet.

  Effekten kommer bli märkbar ca 30 till 60 minuter efter att man tagit dosen och kommer sedan att fortsätta verka i en och en halv dag.

  Sexuell stimulans är nödvändig. Under sexuell stimulering hjälper Cialis blodkärlen att slappna av och vidgas och ökar blodflödet till penis. Samtidigt drar blodkärlen som får blod att flöda ifrån penis ihop sig temporärt. Detta stärker erektionen och ser till att penisen förblir hård.

  Sexuell stimulans är därför viktigt, eftersom att erektionen kommer fortsätta under hela perioden som kapseln verkar under. Cialis har endast effekt när det finns sexuell stimulans.  

  Ett andra alternativ är att ta en lägre Cialis 5mg dos dagligen. I detta fall behöver man inte vänta 30 till 60 minuter för att kapseln ska ha verkan. Med en daglig Cialis 5mg kommer effekten vara kontinuerlig så fort sexuell stimulans sker.

  Denna dos skapar en situation i vilken spontant sex återigen blir möjligt. Det är ett passande alternativ för män med erektionsproblem som vill ha sex minst 3 gånger i veckan i snitt.

  Hör bör du ta detta läkemedel?

  Cialiskapslar bör tas oralt och sväljs hela med lite vatten.  De kan tas med eller utan föda, men om man upplever illamående eller magbesvär, rekommenderas det att man tar kapseln tillsammans med en måltid.

  Använd läkemedlet så länge som krävs. En Cialis 10mg kapsel kan sväljas närhelst sexuell aktivitet förväntas. Om effekten inte är tillräcklig vid denna lägre dos kan en Cialis 20mg dos skrivas ut.

  En kapsel kan tas 30 minuter innan sexuell aktivitet, men det är också möjligt att ta en dos tidigare, då effekten av en kapsel kan verka i upp till 36 timmar. Cialis 10mg och Cialis 20mg är inte lämpliga för regelbundet, dagligt bruk.

  När en kontinuerlig effekt krävs, rekommenderas en daglig Cialis 5mg dos, med en fast tid för intagande av läkemedlet. Ta aldrig mer än en dos per dag, därför att då ökar risken att uppleva (för många) biverkningar.

  Precis som detta läkemedel, vidgar alkohol blodkärlen och denna kombination kan orsaka yrsel. Pröva första att dricka mindre mängder alkohol för att utvärdera om detta orsakar några problem.

  Kom ihåg att stora mängder alkohol i sig kan minska förmågan att uppnå erektion. Därför rekommenderas det att inte dricka mer än några glas i veckan när man tar Cialis för erektionsproblem.

  Att köpa Cialis – Behöver du ett recept?

  Cialis finns tillgängligt via recept, en läkare måste avgöra om den aktiva ingrediensen Tadalafil är lämplig att användas. Detta beror på om det föreligger andra hälsoproblem, som hjärt- och kärlsjukdom eller om något annat läkemedel har skrivits ut.

  Cialis bör inte användas om det har skett en hjärtattack eller stroke under de senaste sex månaderna.

  I de fall där det förekommer en överkänslighet mot Tadalafil, bör inte läkemedlet användas i framtiden. Överkänslighet visar sig i form av hudutslag, nässelutslag och klåda. Om överkänslighet upptäcks, bör detta meddelas till apoteket så att detta läkemedel inte skrivs ut igen.

 • Biverkningar

 • Bipacksedel

Hur MyHealthCares fungerar

 1. Sök efter din medicin
  Hitta behandlingen du behöver.
 2. Fyll i ett enkelt frågeformulär
  En GMC-registrerad läkare kommer att gå igenom dina svar.
 3. Hemleverans inom 24 timmar
  Vi håller dina uppgifter säkra så att du enkelt kan beställa på nytt.